Կայքի Օգտագործման Պայմաններ

1. Պայմաններ

Մուտք գործելով կայք, դուք ընդունում եք կայքի օգտագործման պայմանները, որոնք սահմանված են ՀՀ գործող համապատասխան օրենքներով և այլ իրավական ակտերով: Եթե դուք համաձայն չեք այս պայմաններից որևէ մեկի հետ, ապա արգելվում է օգտագործել կամ մուտք գործել այս կայքը: Կայքում տեղադրված բոլոր նյութերը պաշտպանված են համապատասխան հեղինակային իրավունքներով և տարբերանշանների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ:

2. Օգտագործման լիցենզիա

 1. Le Café կայքի նյութերից թույլատրվում է ժամանակավորապես ներբեռնել միայն մեկ օրինակ (տեղեկատվություն կամ ծրագիր), որը կարելի է օգտագործել միայն անձնական ոչ առևտրային դիտման համար: Սա օգտվելու թույլտվություն է և ոչ թե հեղինակային իրավունքի փոխանցում, և համաձայն այս թույլտվության պայմանների դուք իրավունք չունեք.
  1. Փոփոխել կամ կրկնօրինակել նյութերը,
  2. Նյութերը օգտագործել առևտրային նպատակներով կամ հասարակական դիտման համար (առևտրային կամ ոչ առևտրային),
  3. Փորձել վերծանել կամ հետադարձել Le Café կայքում գտնվող որևէ ծրագիր,
  4. Կայքի նյութերից ջնջել հեղինակային իրավունքի կամ սեփականության իրավունքի նշագրումները, կամ
  5. Փոխանցել նյութերը մեկ այլ անձի կամ տեղադրել նյութերի հայելային տարբերակը որևէ այլ սերվերի վրա:
 2. Այս թույլտվությունը ինքնաբերաբար կդադարի, եթե դուք ոտնահարեք այս պայմաններից որևէ մեկը և ձեր մուտքը Le Café կայք ընդմիշտ կարգելափակվի: Կայքի նյութերը դիտելուց հետո կամ լիցենզիայի դադարից հետո դուք պարտավոր եք վերացնել Ձեր տիրապետության տակ գտնվող բոլոր ներբեռնած նյութերը՝ լինեն դրանք էլեկտրոնային, թե տպագրված ֆորմատով:

3. Հրաժարում

 1. Le Café կայքում տեղադրված բոլոր նյութերը համապատասխանում են իրականությանը: Le Café արտահայտված կամ ենթադրվող ոչ մի երաշխիք չի տալիս և սույնով հրաժարվում է բոլոր երաշխիքներից, ներառյալ առանց սահմանափակումների, ենթադրվող երաշխիքներից, այդ թվում նաև վաճառքի պայմաններից և մտավոր սեփականության կամ այլ խախտումների իրավունքներից: Բացի այդ, Le Café չի երաշխավորում կայքի ճշգրտությունը, հավանական արդյունքները, կամ նյութերի հուսալի օգտագործմումը իր կամ այլ կայքերում, որոնք կապված են Le Café կայքին:

4. Սահմանափակումներ

Le Café կամ իր մատակարարները ոչ մի դեպքում պատասխանատու չեն պատճառված վնասների համար (այդ թվում առանց սահմանափակումների տվյալների կամ եկամուտների կորուստ, կամ գործարարության ընդհատման պատճառ), որոնք կարող են առաջանալ կայքը օգտագործելիս կամ էլ կայքը օգտագործել չկարողանալու դեպքում, եթե նույնիսկ Le Café կամ Le Caféի ներկայացուցիչը բանավոր կամ գրավոր զգուշացրել է նմանատիպ վնասի հնարավորության մասին: Քանի որ որոշ իրավասուներ թույլ չեն տալիս ենթադրվող երաշխիքների սահմանափակումների կամ հետևանքային կամ անուղղակի վնասների պատասխանատվության սահմանափակումներ, հնարավոր է, որ այս սահմանափակումները Ձեզ չվերաբերվեն:

5. Վերստուգումներ և սխալներ

Le Caféի կայքում տեղադրված նյութերը կարող են ընդգրկել տեխնիկական, տպագրական կամ լուսանկարչական սխալներ: Le Café երաշխիքներ չի տալիս, որ կայքի որևէ նյութ ճշգրիտ է, ամբողջական կամ ընթացիկ: Le Café կարող է կայքում տեղադրված նյութերը փոփոխել ցանկացած ժամանակ առանց ծանուցագրի: Սակայն Le Café որևէ պարտավորություն չունի թարմացնել նյութերը:

6. Հղումներ

Le Café չի վերանայել բոլոր կայքերը, որոնք կապված են իր կայքին և պատասխանատու չէ այդ կայքերի բովանդակության համար: Որևէ հղման ներառումը չի նշանակում, որ Le Café պատասխանատու է այդ կայքի համար: Օգտագործողը ինքն է պատասխանատու նմանատիպ հղումներ օգտագործելու համար:

7. Կայքի օգտագործման պայմանների փոփոխություններ

Le Café ցանկացած ժամանակ կարող է փոփոխել կայքի օգտագործման պայմաններից որևէ մեկը առանց նախօրոք զգուշացնելու: Օգտագործելով այս կայքը դուք համաձայնվում եք կայքի օգտագործման ընթացիկ տարբերակին:

8. Կառավարող օրենք

Կայքի հետ կապված որևէ հարցի դեպքում այն պետք է կառավարվի ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության:

Ընդհանուր կանոնները և պայմանները կիրառվում են կայքի օգտագործման համար:

Գաղտնիության քաղաքականություն

Ձեր գաղտնիությունը շատ կարեւոր է մեզ համար: Ըստ այդմ, մենք մշակել ենք այս քաղաքականությունը, որպեսզի դուք հասկանաք, թե ինչպես ենք հավաքում, օգտագործում, հաղորդակցում եւ բացահայտում անձնական տեղեկատվությունը: Մեր գաղտնիության քաղաքականությունը հետևյալն է.

 • Անձնական տեղեկությունների հավաքմանը նախորդող կամ հավաքման ընթացիկ պահին մենք նշում ենք այդ տվյալների հավաքելու նպատակները:
 • Մենք հավաքում եւ օգտագործում ենք անձնական տեղեկությունները բացառապես այդ կամ համատեղելի նպատակների կատարման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ շահագրգիռ անձը կամ համապատասխան օրենքը տա համաձայնություն
 • Մենք միայն պահպանում ենք անձնական տվյալներ, քանի դեռ դրանք անհրաժեշտ են նպատակները իրականացնելու համար:
 • Մենք հավաքում ենք անձնական տեղեկություններ օրինական և չարգելված միջոցներով շահագրգիռ անձի համաձայնությամբ:
 • Անձնական տվյալները պետք է համապատասխանեն նպատակներին, որոնց համար նրանք օգտագործվելու են, նրանք պետք է լինեն ճշգրիտ, ամբողջական և ընթացիկ:
 • Մենք երաշխավորում ենք, որ կպաշտպանենք անձնական տվյալները ողջամիտ անվտանգության երաշխիքներով կորստի, գողության ինչպես նաև չթույլատրված մուտքի, բացահայտման, պատճենահանման, օգտագործման կամ փոփոխության դեպքում:
 • Մենք պատրաստակամորեն կաջակցենք հաճախորդներին՝ տրամադրելով տեղեկատվություն մեր անձնական տվյալների կառավարման քաղաքականության և պրակտիկայի վերաբերյալ:

Մենք հանձն ենք առնում կատարել մեր գործունեությունը համապատասխան այնպիսի սկզբունքների, որպեսզի ապահովենք անձնական տվյալների գաղտնիությունը, պաշտպանվածությունը և պահպանումը: